mandag den 16. juni 2014

Der er sparet alt for meget i psykiatrien

Psykiatrien har lidt under de forskellige regeringer enten de er blå eller røde. Man ville spare for enhver pris på psykiatrien, og så har man lavet lappeløsninger med Distriktspsykiatrien. I dag er selve Distriktspsykiatrien amputeret på kryds og tværs. Så lavede man OPUS projektet, der skulle tage sig af de alvorligste psykiske lidelser. Også dér har man sparet. Og hvad sker der? Man har ikke plads til de alvorligste lidelser og udskriver dem for tidligt, så man kan få plads til dem der trænger til en plads. Pladsen bliver derefter nødvendig for de allerede trængende alvorligt psykiske syge. Så kører rouletten endnu en omgang.
Da jeg var ung psykiater, så var der plads til de alvorligt syge, og det er for 25 år siden. Der var stadig svingdørs patienter også dengang, men de var ikke farlige som de er nu.
Hvis man er psykotisk og vil ikke have behandling, og er ikke til fare for sig selv og andre, så bliver man forsømt. Det siger psykiatriloven, og det har politikerne bestemt!
I Sverige, har man en anden løsning. Hvis man er psykotisk og kunne have det bedre med en behandling i hjemmet eller på en afdeling, kan man tvangsindlægge den svært psykisk syge imod deres vilje med en dommerkendelse. Så skal psykiateren og patienten (eller patientens advokat) fremstilles for en dommer, og dommeren afgør om man skal tvangsbehandles enten i hjemmet eller på en afdeling.
I Danmark har man "gule papirer", men det er kun til en tvangsbehandling på en psykiatrisk afdeling, ikke i hjemmet. Vi mangler flere redskaber end dem vi har i dag, hvis man vil spare sig ud af psykiatrien. Det er ikke nødvendigvis noget der koster mange penge, men jo flere redskaber vi har, jo flere muligheder har vi til rådighed.
Hvad med at lave familiehuse til de hårdt tiltrængte familier, der har kaos indenfor familien? Hvad med at lave ADHD konsulenter i de større kommuner, så de kan aflaste en ADHD familie? Hvad med at lave anti-aggressivitets kurser for mænd? Hvad med at lave psykiatrihuse ligesom sundhedshuse? Hvad med at lave kurser for skolelærere indenfor psykologi og psykiatri? Hvad med at uddanne specielle socialpædagoger indenfor psykiatrien?
Det hele findes rundt omkring, men der er ikke en samlet løsning indenfor psykiatrien. Der er mudder i det. Man bør renovere psykiatrien, så det er samlet under én hat og koordineres, en moderne psykiatri.
Vi trænger til en hovedrengøring i politikernes hoveder, om hvordan den moderne psykiatri burde se ud!
Vi skal ikke spare os ud af psykiatrien, men gør hovedrent i psykiatrien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar